Citaku Sports Consulting

Citaku Sports Consulting is a Law Firm based in the city of Pristina. We offer highly qualified legal advice combined with long-standing experience in Sports Law and Sports Management; advising professional athletes, sports clubs, sports associations, marketing organizations and all other businesses that are associated with sports, at all interfaces between sport and law. Our partners work together globally, across borders/jurisdictions and languages.

Citaku Sport Consulting është një zyrë ligjore e vendosur në qytetin e Prishtinës. Ne ofrojmë këshilla juridike shumë të kualifikuara, të kombinuara me përvojë të gjatë në të drejtën sportive dhe ne menaxhimin e sportistëve; duke këshilluar sportistët profesionistë, Klubet sportive, Federatat sportive, organizatat e marketingut dhe të gjitha bizneset e tjera që janë të lidhura me sportin. Juristët dhe partneret tanë punojnë së bashku përtej kufijve / juridiksioneve dhe gjuhëve.

%d Bloggern gefällt das: